TS 5000

آرام بند با ریل راهنما برای درب های تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر
 • قابلیت تنظیم نیروی بسته شدن درب با استاندارد EN2-6
 • قابل استفاده برای درب هایی که از سمت راست یا چپ باز می شوند (بدون تغییر دادن آنها)
 • دارای عملکرد چفت هیدرولیک که کمی قبل از بسته شدن درب، سرعت آن را افزایش می دهد تا درب را بر روی زبانه چفت کند.
 • امکان تنظیم سرعت بسته شدن درب بصورت جداگانه
 • کاهش سرعت و کنترل دائمی دربهایی که با شدت باز و بسته می شوند
 • نمایش نیروی بسته شدن درب بصورت چشمی برای کنترل آسان تنظیمات
 • قابلیت دسترسی آسان به تمامی عملکردها و انجام تنظیمات از پنل جلوی آرام بند

معرفی محصول

آرام بند با ریل راهنما برای درب های تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر

موقعیت کاربری

 • درب های ضد حریق و دود
 • درب های یک طرفه راستگرد و چپگرد
 • درب های یک طرفه تا عرض 1400 میلی متر
 • امکان نصب آرام بند بر روی لنگه و ریل آن بر روی چهارچوب یا برعکس

اطلاعات فنی

TS 5000

نیروی بستن درب مطابق با استاندارد EN 1154

EN 2 - 6

عملکرد بدون مانع (باز شدن روان درب) مطابق با استاندارد DIN 18040 تا حداکثر عرض لنگه (میلی متر)

1100 میلی متر

حداکثر عرض لنگه

1400 میلی متر

نوع نصب

سمت لولای نصب لنگه درب، نصب ترانسوم سمت لولای مقابل

حداکثر زاویه باز شدن

180 درجه

مناسب دربهای ضد حریق

بله

نیروی بسته شدن قابل تنظیم

بله - بدون پله (بدون استاپ)

سرعت بسته شدن قابل تنظیم

بله

دارای عملکرد چفت قابل تنظیم

بله - از طریق ولو

دارای عملکرد دمپ نیروی درب در مراحل انتهایی باز شدن

بله - قابل تنظیم هیدرولیکی

تنظیم وضعیت نیروی بسته شدن درب

از طریق پنل جلوی آرام بند

امکان نمایش نیروی بسته شدن درب بصورت چشمی

بله

دارای سیستم باز نگه دارنده درب (قابل نصب بصورت آپشنال)

بله

دانلود ها

No data was found

No data was found

No data was found

انواع و تجهیزات جانبی

محصولات مشابه

آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر
آرام بند بازویی برای دربها و دروازه های تک لنگه با عرض لنگه بیشتر از 1600 میلیمتر
آرام بند بازویی برای دربهای تک لنگه با عرض لنگه حداکثر 1600 میلیمتر
آرام بند بازویی برای دربهای تک لنگه با عرض لنگه حداکثر 1400 میلیمتر
آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1100 میلی متر
آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1100 میلی متر با نیروی بسته شدن قابل تنظیم
آرام بند با ریل راهنما (ریلی) برای دربهای تنگ لنگه تا عرض 1250 میلیمتر همراه با سیستم کمک بازکن

پروژه های مرتبط

پروژه مرتبطی ثبت نشده است

جستجو