آرام بندها

به جهت اینکه دربهای لولایی همیشه باز نباشند، آرام بندها بهترین گزینه برای بسته شدن خودکار آنهاست. علاوه بر آن، آرام بندها وسیله ای کاربردی برای اطمینان از بسته شدن دربها در مواقع آتش سوزی هستند و از این لحاظ ایمنی ساختمان در برابر گسترش آتش را افزایش می دهند. افزایش مقررات ایمنی ساختمان­ها، بستن درها بصورت خودکار را ضروری می داند، در این راستا شرکت GEZE راهکارهای متنوعی را برای بسته شدن اتوماتیک انواع مختلفی از دربها ارائه داده است.

8 محصول

آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1100 میلی متر با نیروی بسته شدن قابل تنظیم

آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1100 میلی متر

آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر

آرام بند بازویی برای دربهای تک لنگه با عرض لنگه حداکثر 1400 میلیمتر

آرام بند بازویی برای دربهای تک لنگه با عرض لنگه حداکثر 1600 میلیمتر

آرام بند بازویی برای دربها و دروازه های تک لنگه با عرض لنگه بیشتر از 1600 میلیمتر

آرام بند با ریل راهنما برای درب های تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر

آرام بند با ریل راهنما (ریلی) برای دربهای تنگ لنگه تا عرض 1250 میلیمتر همراه با سیستم کمک بازکن

جستجو