خانه > محصولات > گزه > دربهای لولایی > آرام بندهای مخفی

آرام بندهای مخفی

به دلیل اینکه بخش اعظم این نمونه از آرام بندها داخل لنگه در تعبیه شده و تنها ریل راهنمای آن از فضای بیرون آن هم زمانیکه درب باز است قابل مشاهده است بنابراین از نگاه مخاطب عملاً آرام بندی در بالای درب دیده نمی شود. اگر طراحی، زیبایی شناسی و ایمنی بالا برای درب شما اهمیت ویژه ای دارد، شرکت گزه استفاده از این نمونه از آرام بندها را به عنوان مناسب ترین راهکار به شما پیشنهاد می دهد. با این توضیح، آرام بندهای مخفی برای درب های باکیفیت بالا که در ساختمانهایی با معماری مدرن بکار گرفته می شوند، مناسب می باشد.

1 محصول

آرام بندهای مخفی برای دربهای تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر

جستجو