خانه > محصولات > گزه > سیستم کنترل و ایمنی

سیستم کنترل و ایمنی

این سیستم ها، الزامات مختلف عملکردهای ایمنی و کنترل را در ساختمان ها برآورده می کنند. با توجه به مقررات کنترل ساختمان، این سیستم ها در ساختمان های پر جمعیت ضروری هستند. بطور مثال در بیمارستان‌ها، ساختمان‌های عمومی، مراکز خرید یا فرودگاه‌ها، کنترل دسترسی قابل اعتماد از طریق سیستم های درب و قفل هوشمند برای راه‌های فرار و نجات ایمن ضروریست. در این راستا شرکت گزه سیستم هایی را فراهم نموده که بصورت جداگانه با هم ترکیب شده و یک برنامه کامل ایمنی  و کنترل را برای ساختمانها ارائه می دهند.

روزهایی که مجبور بودید بلند شوید و به سمت در بروید تا در را باز کنید، به پایان رسیده...

این قفل ها به شما امکان باز شدن سریع دربها در مواقع اضطراری، دسترسی کنترل شده و عدم ...

جستجو