خانه > محصولات > گزه > دیوارهای جداکننده شیشه ای > دیوارهای جداکننده شیشه ای متحرک

دیوارهای جداکننده شیشه ای متحرک

سیستم پارتیشن های شیشه ای متحرک بصورت کشویی بوده که با دست بر روی یکدیگر می لغزند و به زیبایی در کنار هم قرار می گیرند. چنانچه برای دسترسی به فضاهای جدا شده نیاز نباشد که دیوارها بطور کامل جمع شوند، نصب دربهای عبوری (passage door) یک طرفه یا دو طرفه راه حل مناسبی جهت این امر می باشد. بدین معنی که می توان به فضاهای پارتیشن بندی شده حتی زمانیکه دیوارهای شیشه ای کاملا بسته هستند از طریق این دربها به طور جداگانه دسترسی پیدا کرد.

1 محصول

دیوارهای کشویی متحرک تمام شیشه ای برای پارتیشن بندی فروشگاه ها و اتاق هایی با طراحی منعطف

جستجو