خانه > محصولات > گزه > TS 2000 NV BC

TS 2000 NV BC

آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1100 میلی متر
 • قابلیت تنظیم نیروی بسته شدن درب با استاندارد EN2-4
 • قابل استفاده برای درب هایی که از سمت راست یا چپ باز می شوند (بدون تغییر دادن آنها)
 • دمپ نیروی درب در مراحل انتهایی باز شدن (کاهش سرعت دربهایی که به شدت باز می شوند)
 • دارای عملکرد چفت هیدرولیک که کمی قبل از بسته شدن درب، سرعت آن را افزایش می دهد تا درب را بر روی زبانه چفت کند.
 • امکان تنظیم سرعت بسته شدن درب بصورت جداگانه
 • قابلیت تنظیم تمامی عملکردها از پنل جلوی آرام بند (به جز تنظیم نیروی بسته شدن درب)

معرفی محصول

آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1100 میلی متر

موقعیت کاربری

 • درب های ضد حریق و دود
 • درب های یک طرفه راستگرد و چپگرد
 • درب های یک طرفه تا عرض 1100 میلی متر
 • دربهایی که لنگه آنها سمت لولا و کتیبه آنها روبروی لولا نصب می شود
 • نصب لنگه در مقابل سمت لولا به صورت موازی امکان نصب بازویی وجود دارد

اطلاعات فنی

TS 2000 NV BC

نیروی بستن درب مطابق با استاندارد EN 1154

EN 2 - 4

عملکرد بدون مانع (باز شدن روان درب) مطابق با استاندارد DIN 18040 تا حداکثر عرض لنگه (میلی متر)

1100 میلی متر

حداکثر عرض لنگه

1100 میلی متر

نوع نصب

نصب لنگه درب سمت لولا، نصب لنگه در مقابل سمت لولا، نصب ترانسوم در سمت مقابل لولا

مناسب دربهای ضد حریق

بله

نیروی بسته شدن قابل تنظیم

بله - بدون پله (بدون استاپ)

دارای عملکرد چفت قابل تنظیم

بله - از طریق ولو

دارای عملکرد دمپ نیروی درب در مراحل انتهایی باز شدن

بله - قابل تنظیم هیدرولیکی

تنظیم وضعیت نیروی بسته شدن درب

از طریق پنل بغل آرام بند

دارای سیستم باز نگه دارنده درب (قابل نصب بصورت آپشنال)

بله

دانلود ها

No data was found

No data was found

No data was found

انواع و تجهیزات جانبی

محصولات مشابه

آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر
آرام بند بازویی برای دربها و دروازه های تک لنگه با عرض لنگه بیشتر از 1600 میلیمتر
آرام بند بازویی برای دربهای تک لنگه با عرض لنگه حداکثر 1600 میلیمتر
آرام بند بازویی برای دربهای تک لنگه با عرض لنگه حداکثر 1400 میلیمتر
آرام بند بازویی برای درب های تک لنگه تا عرض 1100 میلی متر با نیروی بسته شدن قابل تنظیم
آرام بند با ریل راهنما (ریلی) برای دربهای تنگ لنگه تا عرض 1250 میلیمتر همراه با سیستم کمک بازکن
آرام بند با ریل راهنما برای درب های تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر

پروژه های مرتبط

پروژه مرتبطی ثبت نشده است

جستجو