پروژه های ما

شرکت پرشیادُر، پروژه های متنوعی را در حوزه دربهای اتوماتیک در سرتاسر نقاط کشورِ پهناور ایران اجرا نموده است. از جمله دانشگاه ها و آموزشگاه ها، بیمارستان و مراکز درمانی، بانک ها، هتل ها، شرکت ها، کارخانجات، مراکز خرید و مجتمع های تجاری و اداری، فروشگاه ها، رستورانها و مجتمع های مسکونی.

بیمارستان ها

میانگین قیمت

0 $

نقشه:

تعداد:

1

هتل ها

میانگین قیمت

0 $

نقشه:

تعداد:

1

جستجو