Boxer

آرام بندهای مخفی برای دربهای تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر
 • قابلیت تنظیم نیروی بسته شدن مطابق استانداردهای EN2-4 یا EN3-6
 • قابل استفاده برای درب های راستگرد و چپگرد (بدون تغییر)
 • این آرام بندها درون لنگه و چارچوب درب قرار می گیرند که به لحاظ طراحی بالاترین حد کیفی را برآورده می­سازند
 • دمپ نیروی درب در مراحل انتهایی باز شدن (کاهش سرعت دربهایی که به شدت باز می شوند)
 • دارای عملکرد چفت هیدرولیک که کمی قبل از بسته شدن درب، سرعت آن را افزایش می دهد تا درب را بر روی زبانه چفت کند.
 • قابلیت تنظیم سرعت بسته شدن درب به صورت جداگانه
 • قابلیت تنظیم تمامی عملکردها در حالت نصب

معرفی محصول

آرام بندهای مخفی برای دربهای تک لنگه تا عرض 1400 میلی متر

موقعیت کاربری

 • دربهای ضد حریق و دود (درب مورد نظر بایستی از لحاظ تناسب با این نمونه آرام بند ارزیابی شود)
 • دربهای یک طرفه راستگرد و چپگرد
 • دربهای یک طرفه تا عرض لنگه 1400 میلیمتر، برای دربهای با وزن حداکثر 180 کیلوگرم
 • برای دربهای با ضخامت لنگه حداقل 40 میلیمتر
 • نصب بصورت مخفی و غیر قابل رویت

اطلاعات فنی

Boxer

نیروی بستن درب مطابق با استاندارد EN 1154

EN 2 - 6

عملکرد بدون مانع (باز شدن روان درب) مطابق با استاندارد DIN 18040 تا حداکثر عرض لنگه (میلی متر)

1100 میلی متر

حداکثر عرض لنگه

1400 میلیمتر

حداکثر وزن لنگه

180 کیلوگرم

نوع نصب

بصورت مخفی

حداکثر زاویه باز شدن

120 درجه

مناسب دربهای ضد حریق

بله

نیروی بسته شدن قابل تنظیم

بله، بدون پله (بدون استاپ)

سرعت بسته شدن قابل تنظیم

بله

تنظیم عملکرد چفت - از طریق ولو

بله

دارای عملکرد دمپ نیروی درب در مراحل انتهایی باز شدن

بله - قابل تنظیم هیدرولیکی

موقعیت تنظیم وضعیت نیروی بسته شدن درب از بالا

بله

دارای سیستم باز نگه دارنده درب (قابل نصب بصورت آپشنال)

بله

دانلود ها

No data was found

No data was found

No data was found

انواع و تجهیزات جانبی

محصولات مشابه

محصول مرتبطی ثبت نشده است

پروژه های مرتبط

پروژه مرتبطی ثبت نشده است

جستجو