فرودگاه امام خمینی(VIP2)

مشخصات پروژه

نام پروژه

فرودگاه امام خمینی(VIP2) -

تاریخ اجرا

1396/7/24 -

محل اجرا

تهران -

برند درب

GEZE -

پروژه های مرتبط

محصولات مرتبط

مقالات مرتبط

آرام بند وسیله ای مکانیکی جهت آرام بسته شدن درب می باشد، به نحوی که به هنگام بسته شدن به قدر کافی نیرو وارد کند.این عمل با تحت فشار قرار گرفتن یک فنر و تعدیل آن به وسیله روغن هیدرولیک انجام می پذیرد.

ثبت نظر