درب اتوماتیک کشویی؛ آستانه ورود به دنیای مدرن

مقالات مرتبط

persiadoorco

آرام بند وسیله ای مکانیکی جهت آرام بسته شدن درب می باشد، به نحوی که به هنگام بسته شدن به قدر کافی نیرو وارد کند.این عمل با تحت فشار قرار گرفتن یک فنر و تعدیل آن به وسیله روغن هیدرولیک انجام می پذیرد.

محصولات مرتبط

محصول مرتبطی برای این مقاله ثبت نشده است

پروژه های مرتبط

پروژه مرتبطی برای این مقاله ثبت نشده است

ثبت نظر