بیمارستان ها و مراکز درمانی

حالت نمایش
فیلترهای انتخاب شده :
بیمارستان کسری

بیمارستان کسری

مجتمع درمانی کوروش-بخش سیتی اسکن

مجتمع درمانی کوروش-بخش سیتی اسکن

بیمارستان رضوانشهر

بیمارستان رضوانشهر

بیمارستان دکتر حشمت اتاق CCU

بیمارستان دکتر حشمت اتاق CCU

داروخانه امیدنو

داروخانه امیدنو

بیمارستان امیرالمومنین

بیمارستان امیرالمومنین

کرکره برقی اتوماتیک داروخانه امیدنو

کرکره برقی اتوماتیک داروخانه امیدنو

بیمارستان رازی

بیمارستان رازی

درمانگاه مهر

درمانگاه مهر

 آزمایشگاه دکتر پروین

آزمایشگاه دکتر پروین

ساختمان پزشکان مدیکو

ساختمان پزشکان مدیکو

داروخانه پالادیوم

داروخانه پالادیوم

بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

داروخانه دکتر حامدی

داروخانه دکتر حامدی

بیمارستان کوثر

بیمارستان کوثر

بیمارستان شهدای نیروگاه

بیمارستان شهدای نیروگاه